Ordförande

Stefan Ringström 0706-301611

V. Ordförande

Susanne Hellström 0739-181183

Sekreterare

Ulf Hansson 0709-783837

Kassör

Thomas Forss

Ledamöter

Anna Krook

Kitte Bångö

Emil Karlsson

Sportchef

Lennie Persson

Föreningsnummer

7730-09

Organisationsnummer

846000-2366